K Ą C I K      P R O Z Y

     Cztery Refy funkcjonują w tzw. "polskim ruchu szantowym" od 30 lat. Najstarsi członkowie działają w nim od samego początku jego istnienia (a nawet jeszcze wcześniej:-). Oto kilka artykułów z żeglarskiej prasy sprzed kilku lat, które nieco przybliżają i wyjaśniają specyfikę tego polskiego fenomenu. Niektóre z nich, mimo upływu czasu, przedstawiają wciąż aktualne treści. Warto się z nimi zapoznać. Czytając je należy jednak pamiętać, że były pisane dość dawno temu. Miłej lektury.

  Szantowanie po polsku (J. Rogacki - *Rejs* nr 3/99)
  Krakowskie festiwale (kilka artykułów z *Żagli* i *Rejsu* 1995-2003)
  Z historii szant w Polsce (artykuły z *Żagli* 1998-1999)
  Sylwetki szantymenów (artykuły z *Rejsu* 1999 r.)
  Artykuły dyskusyjne (artykuły z *Rejsu* 1999 r.)
  Informacje i relacje (wybrane artykuły z *Rejsu* 1999-2001 r.)
  Praca magisterska Kasi Wasilewskiej-Strzałkowskiej - "Szanty
  i pieśni żeglarskie w repertuarze zespołu Cztery Refy (1985-2005)"
  Korespondencja (wybrane maile do zespołu Cztery Refy)
  Praca licencjacka Natalii Tomczyk "Kultura żeglarska w Łodzi na przykładzie festiwalu 'Kubryk'"